Svetovalni svet

O DRUŠTVU

Pozdravljeni na naši spletni strani!

Smo društvo, neprofitna organizacija s statusom humanitarne organizacije, ki deluje na področju motenj hranjenja. Zavedamo se, da je odnos posameznika in družbe do hrane večplasten in da hrana že dolgo ni več sredstvo za zadovoljevanje fizične potrebe. Z njo se načrtno ukvarjamo v vsakodnevnem življenju in prek nje komuniciramo. Takšen odnos do hrane je povezan z motnjami hranjenja, s katerimi se ukvarjamo. Svojo dejavnost razvijamo v smeri različnih oblik pomoči in razumevanja motenj hranjenja kot oblike duševne stiske in zasvojenosti.

Motnje hranjenja so oblika zasvojenosti, zato sta potrebni strokovna pomoč in podpora. V društvu nudimo različne oblike pomoči vsem, ki trpijo zaradi katerekoli od oblik motenj hranjenja. Tri osnovne oblike motenj hranjenja so anoreksija, bulimija in kompulzivno prenajedanje.

Naše poslanstvo, vrednote in vizija

Temeljno poslanstvo: nudenje pomoči osebam z motnjami hranjenja in njihovm bližnjim ter informiranje in ozaveščanje javnosti o problemu motenj hranjenja.

Vizija: paleta uspešne pomoč osebam z motnjami hranjenja.

Prizadevamo si za to, da ljudje, ki trpijo zaradi motenj hranjenja (neposredno, ali kot bližnji), razvijejo boljši odnos do hrane, da jim ta postane samo „običajen del življenja, s katerim nimajo večjih problemov“. Prizadevamo si, da bi ljudje, ki so kakorkoli prizadeti zaradi motenj hranjenja, razvili zdrav odnos do hrane, ki ne povzroča strahu in stisk. Cilj naše pomoči je, da hrana postane sestavni del življenja, ki ne povzroča neprijetnih misli in občutkov.

Z različnimi aktivnostmi delujemo preventivno in kurativno, tako, da nudimo individualno svetovanje osebam z motnjami hranjenja, njihovim bližnjim ter širše informiramo in izobražujemo splošno javnost o tem problemu. Naš cilj je uspešna pomoč in podpora osebam, ki so kakorkoli prizadeti zaradi motenj hranjenja in dvig splošne informiranosti pri splošni javnosti. Verjamemo, da so motnje hranjenja tako individualnega kot družbenega izvora in da lahko s primernim pristopom težave odpravimo ali pa jih vsaj zmanjšamo tako, da ne vplivajo na kakovost življenja.

Vrednote: zdrava prehrana, sprejemanje lastnega telesa in destigmatizacija.

Zdrava prehrana

Menimo, da je zdrava prehrana temelj zdravja vsakega človeka. Prizadevamo si, da bi sporočila o zdravi prehrani dosegla čim večji krog ljudi ter tako dvignila kakovost prehranjevanja v družbi. Zavedamo se, da nezdravo prehranjevanje, stradanje, bruhanje ali prenajedanje, pušča mnoge telesne in duševne posledice. Tu smo, da pomagamo prehoditi težko pot odkrivanja in doseganja zdravega odnosa do hare in telesa.

Zavedamo se, kako pogosto je pojem „zdrave prehrane“ zlorabljen in zagovarjamo pravico posameznika, da sam opredeli tisto, kar je zanj zdravo in prinaša ravnovesje.

Sprejemanje lastnega telesa

Prepirčani smo, da je vsak človek edinstven in lep na svoj način. Nasprotujemo idealizaciji vitkosti, saj pogosto favorizirana medijska vitkost, običajnemu zdravemu človeku ni dosegljiva. Človeško telo sprejemamo v vseh njegovih razsežnosti in potrebah. Skrb za lastno zdravje je osnova pozitivne samopodobe in samospoštovanja.

 Destigmatizacija

Rušimo stereotipe v družbi, ki motnje hranjenja pogosto še vedno obsoja kot manipulacijo ali modno muho. Skrbimo za ustrezno informiranje o vzrokih, sprožilnih dejavnikih in naravi samih motenj hranjenja ter s tem manjšamo stigmatizacijo.