V našem društvu nudimo različne oblike pomoči vsem, ki imajo težave zaradi motenj hranjenja ali pa se o njih želijo informirati. 

Psihosocialno svetovanje je proces, ki pomaga razumeti dogajanje v ozadju simptomov motenj hranjenja. Je oseben odnos, ki temelji na zaupanju med svetovalcem in vključeno osebo z motnjo hranjenja. V Svetovalnem svetu nudimo pomoč v obliki kontinuiranega svetovanja, ki pomaga prepoznavati potlačena čustva, osebo nauči soočanja s svojim čustvi,občutki in potrebami. Obenem pa je poudarek tudi na oblikovanju bolj zdravega odnosa do hrane in telesa. Okrevanje je običajno dolgotrajen proces, ki traja več mesecev ali celo let.

Svetovanje v našem društvu izvaja Ana Ziherl, diplomirana socialna delavka z večletnimi izkušnjami pomoči pri motnjah hranjenja.

 

Prav tako nudimo podporne skupine, še posebej skupine za osebe z motnjami hranjenja in za bližnje, ki so pogosto zelo prizadeti in potrebujejo posebno pomoč.

Nudimo tudi druženje z osebo, ki je sama okrevala od motnje hranjenja in lahko pomaga z lastno izkušnjo in podporo.

Občasno so na sporedu tematska predavanja in delavnice z različnimi tematikami (potrebe, čustva, prehrana, gibanje, samopodoba ipd.). Dodatno vas lahko informiramo o drugih oblikah pomoči izven našega društva (v različnih krajih in institucijah po Sloveniji) in vam tako svetujemo, kam se lahko obrnete po pomoč.

Motnje hranjenja so pogosto prikrita zasvojenost, zaradi česar oseba poišče pomoč, ko težave trajajo že nekaj let.

Naše delo bi lahko strnili v dve  osnovni dejavnosti. Prva je

  1. Pomoč osebam z motnjo hranjenja in njihovim bližnjim: svetovanje in podporo nudimo vsem, ki so se znašli v začaranem krogu motnje hranjenja. Ponujamo psihosocialno svetovanje, podporne skupine, druženje z osebo, ki je sama okrevala po motnji hranjenja, tematska predavanja in delavnice ter informiranje o oblikah pomoči izven našega društva.
  2. Ozaveščanje javnosti in raziskovanje: v naši družbi je močno prisoten mit o vitkem telesu, ki naj bi prinašal srečo, visoko je cenjena storilnostna naravnanost, ki spodbuja perfekcionizem. Vse skupaj spodbujajo mediji s podobami retuširanih manekenk, ki dajejo sporočilo o lepotnem idealu, ki ga simbolizira takorekoč „koščeno“ telo. Prav zato je izjemnega pomena ozaveščanje javnosti o nesmiselnosti shujševalnih diet, saj gre pri tem za doseganje idealov, ki zgolj spodbujajo nezadovoljstvo in potrošnjo. V društvu v ta namen vsako leto 6. maja pripravimo stojnico, saj ta dan velja za Dan brez diete.