OBLIKE POMOČI PRI MOTNJAH HRANJENJA

V društvu Svetovalni svet nudimo različne oblike pomoči tako osebam, ki trpijo za motnjami hranjenja, kot tudi njihovim bližnjim ter vsem ostalim, ki se o njih želijo bolje informirati.

“Ni potrebe po tihem trpljenju in nič ni sramotnega v prošnji za pomoč.”

Joel S.Manuel

Svetovalni svet oblike pomoči

Oblike pomoči za osebe z motnjami hranjenja in/ali njihove najbližje

Psihosocialno svetovanje
Podporne skupine
Druženje ter pogovor z osebo, ki je preživela motnjo hranjenja
Predavanja in delavnice
Drugo
Psihosocialno svetovanje

Nudimo psihosocialno svetovanje, katerega namen je razumeti dogajanje v ozadju simptomov motenj hranjenja ter ponuditi bolj konstruktivne načine reševanja problemov. Ob tem je pomembno tudi delovanje v smeri razvijanja bolj zdravega odnosa do hrane in lastnega telesa. Zavedamo se, da je okrevanje pri motnjah hranjenja, tako kot pri drugih duševnih motnjah, običajno dolgotrajnejši proces, v katerem prizadeti/-a potrebuje podporo, razumevanje, vztrajnost in strokovno pomoč. 

Za termin svetovanja se lahko dogovorite preko telefona na številki 068 648 695. Svetovanje izvaja Ana Ziherldipl. socialna delavka z večletnimi izkušnjami svetovalnega dela, ki ima osebno izkušnjo z motnjo hranjenja. 

Podporne skupine

Za osebe z motnjami hranjenja in njihove bližnje organiziramo podporne skupine, ki se izvajajo v različnih terminih:

  • Podporna skupina ZA OSEBE Z MOTNJAMI HRANJENJA poteka 1x tedensko v popoldanskem času, v Ljubljani.
  • Podporna skupina ZA STARE ČLANICE prav tako poteka 1x tedensko v Ljubljani.
  • Podporna skupina ZA BLIŽNJE poteka 1x mesečno, običajno ob ponedeljkih, ob 17.30.

Druženje ter pogovor z osebo, ki je preživela motnjo hranjenja

Posebno dragocena je tudi priložnost druženja ter pogovor z osebo, ki je sama preživela in premagala motnjo hranjenja,  ki jo nudimo v našem društvu.  Za termin druženja se lahko dogovorite s svetovalko.

Predavanja in delavnice

Občasno v okviru društva Svetovalni svet organiziramo predavanja in delavnice z različnimi tematikami (potrebe, čustva, prehrana, gibanje, samopodoba ipd.), vsako leto pa na 6.maja društvo pripravi stojnico v središču Ljubljane, s čimer obeležimo Mednarodni dan brez diete.

Drugo

Hkrati nudimo tudi INFORMACIJE IN SVETOVANJE O OBLIKAH POMOČI ZUNAJ NAŠEGA DRUŠTVA, ki jih izvajajo druge organizacije in institucije po različnih krajih v Sloveniji.