SVETOVALNI SVET

Podatki o nas

Naslov (sedež društva): Društvo Svetovalni svet, Einspielerjeva 2A, 1000 Ljubljana

Telefon: 068/648 695

E pošta: info@svetovalni-svet.si

Internetna stran: www.svetovalni-svet.si

FB stran: www.facebook.com/MotnjeHranjenja/?ref=hl

Matična št.: 4083156000

Davčna št. (nismo zavezanci za DDV): 70950415

TRR št.: SI56 6100 0001 2545 842, odprt pri Delavski hranilnici Ljubljana

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  • Predsednica društva in “glavna svetovalka”: Ana ZIHERL, dipl. socialna delavka z več kot 20-letnimi izkušnjami svetovalnega dela na področju motenj hranjenja. ANA-kr.2015 malaPrvič se je s pomočjo zaradi motenj hranjenja srečala že davnega l. 1993, ko se je sama odpravila v Anglijo iskati pomoč zaradi svoje motnje hranjenja. Po enoletnem intenzivnem delu na okrevanju (s tamkajšnjo pomočjo) se je vrnila v Slovenijo, kjer je l. 1995 zaključila študij socialnega dela in začela na Ženski svetovalnici v Ljubljani voditi – takrat še prve v Sloveniji – skupine za samopomoč ženskam z motnjami hranjenja. Prek intenzivnega in strokovnega dela na društvu je razvila obsežen program pomoči osebam z motnjami hranjenja. Od takrat se ukvarja z nudenjem pomoči osebam, ki se znajdejo v stiski zaradi ujetosti v začarani krog te zasvojenosti. Hkrati se je redno izpopolnjevala na številnih izobraževanjih tako v Sloveniji kot v tujini. Pred kratkim se je Ana odločila stopiti na lastno poklicno pot in svojo pomoč osebam v stiski ponuja preko društva Svetovalni svet. Hkrati kot moderatorka vodi forum o motnjah hranjenja na znanem portalu MedOver.net (http://med.over.net/forum5/list.php?43).

Razvija tudi programe na temo samopodobe in zdrave prehrane (oz. bolje: kako doseči “mir s hrano”:).

  • Geštalt izkustvena družinska terapevtka, Anja BOŽIČ, ki izvaja partnersko in družinsko terapijo ter individualno terapijo za otroke, mladostnike in odrasle. Glavna področja,  s katerimi se ukvarja, so: motnje hranjenja, izgorevanje, težave v odnosih (partnerski, družinski, delovni, prijateljski), samodestruktivno vedenje, težave pri vzgoji otrok, čustvena in spolna zloraba, nasilje, travma, perfekcionizem in žalovanje.
  • Ostali sodelavci društva so zaenkrat prostovoljci (vam “prišepnem”: 2 sta dipl. socialni delavki, ena je dipl. ekonomistka, en je dr. filozofije in teoretske psihoanalize, zadnja pa dipl. psiholiginja, ki končuje magisterij iz psihologije), ki sodelujejo pri izvedbi kake dejavnosti bolj občasno – niso pa še za izpostavljanje… Upamo seveda na njihovo izpostavitev z imeni, saj smo vsi skupaj pomemben tim in vsak s svojega zornega kota doprinese k debatam, delavnicam in programom nasploh…